Infección por gusano estomacal parasitario (Ollulanis) Gatos
Urgencia:
Pronóstico: